Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

HASIČI Vrbno pod Pradědem

Historie sboru

Historie sboru až po součastnost...

 

Oheň člověku pomáhá od pravěku, ale mnohdy také škodí. Proto se lidstvo snažilo oheň využívat, ale muselo se i jej zvládnout, tedy uhasit.

Před 140 lety vznikl na území Čech první hasičský dobrovolný sbor, ve Vrbně pod Pradědem to bylo o 9 let později. Z tohoto časového období máme pouze jednu dobovou fotografii, na které jsou zachyceni zakládající členové. Psal se rok 1873 a v tehdejším Vrbně ve Slezsku bylo rozhodnuto o jeho založení. Jaký byl další vývoj nám není známo. Další dobové fotografie byly pořízeny až u příležitosti oslav 40. výročí založení, tedy roku 1913. Poslední dobové fotografie pochází z roku 1933 a byly pořízeny ku příležitosti oslav 60. výročí trvání SDH. Poté následuje smutné období našich dějin, nástup fašizmu, druhá světová válka, ... .

Po roce 1945 dochází k osídlování pohraničí a také k opětovnému formování hasičstva. Vedle městského sboru dobrovolných hasičů, vznikají závodní i závodní (podnikové) sbory. Jsou organizovány první soutěže, hasiči nemohou chybět u žádné společenské akce.

S rozvojem průmyslu ve Vrbně pod Pradědem a okolí dochází k nárůstu členské základny. Téměř každá továrna ve Vrbně má svůj vlastní hasičský - požární sbor. Nadšení lidí je veliké a nikomu nevadí, že chybí technické vybavení, nejsou uniformy, ale je chuť něco dokázat, je chuť pomáhat druhým a to je důležité. V průběhu doby některé závodní sbory zanikají, jiné naopak vystupují na svůj vrchol slávy. V průběhu doby působí ve Vrbně pod Pradědem několik silných závodních sborů jako např. "Dřevokombinát", Lisovny nových hmot a sbor ZSKN.

Koncem 90-tých let, příchodem sametové revoluce, přichází i konec závodních hasičských sborů. Finanční, ale i materiální podpora již není na takové úrovni jako tomu bylo v minulých letech, což vedlo k tomu, že hasiččinu dělají jen skalní nadšenci. Stálicí mezi sbory je sbor města Vrbna pod Pradědem, družstvo mladých hasičů z Odetky a.s. dříve ZSKN. Změny majitele nejvíce postihly družstvo hasičů "Dřevokombinátu", které sice do součastné doby existuje, avšak neúčastní se žádných soutěží a o represi nemůže být také řeč. Jinak tomu je v případě sborů LNH a Odetky, které v druhé polovině 90-tých let vstupují v rámci sdružení sil a prostředků do SDH města Vrbno pod Pradědem, kde působí až do současnosti.

Nová krev, nové myšlení, mnoho elánu to vše je společné těm, kteří v tomto sboru spolupůsobí. Dříve rivalové, dnes spojenci. Mladí tělem i duchem jsou nejen členy zásahové jednotky, ale i soutěžního družstva, ti starší potom pomáhají při organizaci soutěží, ale i radou při různých opravách, údržbě výstroje a výzbroje.

Sbor dobrovolných hasičů dnes čítá zhruba 70 členů, ale také má své následníky v podobě mladých hasičů, kterých není zrovna málo. Ti se pilně připravují tak, aby jednou Ty starší plně nahradili. O tom, že to dělají dobře svědčí jejich výsledky nejen v okrskových, okresních, ale i dalších soutěžích. I tato mládež prošla obdobným vývojem, tak jak tomu bylo v případě dospělých s tím rozdílem, že mládež v minulosti vždy působila v SDH "město" a "Dřevokombinát". V případě mládeže platilo, platí a doufejme, že tomu bude i nadále, že mladí hasiči z Vrbna pod Pradědem, to je prostě pojem.

Jednotka města (JPO) je zařazena do kategorie JPO II/2 a čítá 24 členů, z toho 1 vykonává v JSDH službu jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru a s 23, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší povolání jsou sepsány dohody o pracovní činnosti.

TOPlist